BAN GIÁM ĐỐC PETROSETCO VŨNG TÀU

ÔNG LÊ VIỄN

ÔNG LÊ VIỄN
GIÁM ĐỐC

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
11/2010 - Hiện Nay
Công ty CP Dịch vụ TH DK Vũng Tàu với chức vụ Phó giám đốc
ÔNG LÊ ĐỨC HÒA

ÔNG LÊ ĐỨC HÒA
PHÓ GIÁM ĐỐC

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
01/12/2009 - Hiện Nay
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu với chức vụ Phó giám đốc
ÔNG ĐÀO THANH TÙNG

ÔNG ĐÀO THANH TÙNG
PHÓ GIÁM ĐỐC

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
ÔNG HUỲNH VĂN NGÂN

ÔNG HUỲNH VĂN NGÂN
KẾ TOÁN TRƯỞNG

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
01/2011 – HIện Nay
Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với chức vụ Kế toán trưởng