DỊCH VỤ CUNG CẤP VẬT TƯ THAY THẾ

 

  • Trong quá trình hợp tác với các đối tác kinh doanh, chúng tôi cung cấp các thiết bị và phụ tùng thay thế trong ngành Dầu khí.
  • Dịch vụ của chúng tôi bao gồm hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm bán ra, phụ trách lắp đặt và vận hành, sửa chữa - xử lý sự cố và bảo trì.
  • Công ty làm Đại lý cho các nhà sản xuất quốc tế nhằm phục vụ khách hàng của chúng tôi cho các chi phí hiệu quả nhất.