LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PETROSETCO VŨNG TÀU

 

ông ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu, tiền thân là Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu, là một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) được thành lập ngày 24/12/2007, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ sinh hoạt, đời sống nhằm phục vụ các hoạt động dầu dầu khí. Ngày 6/12/2010 đánh dấu bước ngoặc quan trọng trong lịch sử phát triển của PETROSETCO VT khi công ty chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu bao gồm 2 chi nhánh và 6 địa điểm kinh doanh và chính thức trở thành công ty đại chúng kể từ tháng 7/2013.

Tháng 11/2016Thành lập chi nhánh Hải Dương

Nhà ăn số 1, Công ty Cổ phần thép Hòa Phát, xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Tháng 10/2016Thành lập chi nhánh Hà Tĩnh

Tòa nhà 1, KCN Formusa, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Tỉmh Hà Tĩnh, Việt Nam

Tháng 04/2014Thành lập chi nhánh Quảng Ngãi

Thôn Phước Hòa, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Tháng 07/2013Thành lập Chi nhánh Thanh Hóa

Phố Nghĩa Sơn 3, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Tháng 03/2012Phát hành 3.000.000 cổ phần , tăng vốn từ 60 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng.

Ngày 02/03/2012, Đại hội đông cổ đông PSV đã thống nhất thông qua phát hành 3.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu là Tổng Công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí tăng vốn từ 60 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-DVDKVT-DHĐCĐ.

Ngày 02/07/2012, PSV đã được Sở kế hoạch và Đầu tư Vũng Tàu cấp giấy phép kinh doanh thay đổi lần 8 với số vốn điều lệ mới là 90 tỷ đồng; Thành lập Chi nhánh Thái Nguyên.

Tháng 09/2011Tái cấu trúc lại Chi nhánh Khách sạn Petrosetco

Tái cấu trúc lại Chi nhánh Khách sạn Petrosetco tại số 12, Trương Công Định, phường 2, Tp Vũng Tàu chuyển thành 1 địa điểm kinh doanh trực thuộc phòng Dịch vụ; Thành lập Chi nhánh Thái Nguyên

Tháng 11/2010Sáp nhập Công ty Cổ phần Chế biến suất ăn và Thương mại Dầu khí

Sau gần ba năm hoạt động, để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, tăng quy mô hoạt động đảm bảo sự phát triển của Công ty phù hợp với chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đã quyết định sáp nhập Công ty Cổ phần Chế biến suất ăn và Thương mại Dầu khí (Bestfood) vào Công ty TNHH 1.T.V Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu theo Quyết định số 255/QĐ-DVTHDK ngày 12/10/2010.

Nhằm đám ứng nhu cầu phát triển của thị trường và phương án tái cấu trúc của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí về cổ phần hóa các đơn vị thành viên trong Petrosetco, Tổng Công ty ra Quyết định số 309/QĐ-DVTHDK ngày 25 tháng 11 năm 2010 chuyển đổi Công ty TNHH 1.T.V Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu thành Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu, Công ty đã được Sở kế hoạch và Đầu tư Vũng Tàu cấp giấy phép thay đổi lần thứ 2 tăng vốn điều lệ lên 32,4 tỷ đồng.

Ngày 06/12/2010, Công ty đã chính thức chuyển đổi hoạt động mô hình Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu với số vốn điều lệ là  60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng) tương đương 6.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần) do Tổng Công ty  Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí nắm 80% vốn điều lệ:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Tên tiếng anh: PETROSETCO VUNG TAU GENERAIL SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: PSV

Trụ sở chính: số 63 đường 30/4, phường 9 Thắng Nhất , Thành phố Vũng Tàu: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

Công ty TNHH Du lịch, sản xuất, Thương mại Hương Phong.
Xây dựng PETROSETCO Vũng Tàu đến năm 2020 trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc cung cấp dịch vụ đời sống (Trên biển và các Khu Công nghiệp) trong nước và trong khu vực. Phát triển dịch vụ khách sạn và phát triển cung cấp vật tư thiết bị cho ngành Dầu khí.

Tháng 08/2008Thành lập Công Ty TNHH 1.T.V Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu

Công ty TNHH 1.T.V Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu với mức vốn điều lệ 22,5 tỷ đồng do Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí là chủ đầu tư và sở hữu 100% vốn điều lệ; là pháp nhân độc lập; có trụ sở tại 63 đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.

Tháng 12/2007Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu

Ngày 24 tháng 12 năm 2007 căn cứ Quyết định 694 QĐ-DVTHDK thành lập Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, trên cơ sở hợp nhất 03 đơn vị trực thuộc Tổng công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí là chi nhánh Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển, Chi nhánh Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu & Chí nhánh Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Dầu khí tại Vũng Tàu có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Petrosetco VungTau General Services Company Limited, tên viết tắt là: Petrosetco Vung Tau.

Tháng 12/1997Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển hợp nhất vào Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí

Năm 1997: Ngày 06 tháng 8 năm 1997 căn cứ Quyết định của Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam số 129/DK-TCNS về việc chuyển Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển trực thuộc Công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí, được hợp nhất vào Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí tại quyết định số 2267/HĐQT ngày 09/7/1997 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành đơn vị trực thuộc Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí với nhiệm vụ của Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí biển được quy định tại Quyết định số 5586/DK-TCNS ngày 09/12/1996 của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Tháng 07/1995Quyết định thành lập Xí Nghiệp Dịch vụ Dầu khí biển "QĐ 941/DK-TCNS"

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng  XNLD “VIETRSOVPETRO” về chương trình cải tiến tổ chức; trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và biên bản bàn giao Ban đời sống và Ban nhà ở & Công trình Công cộng sang Công ty PTSC thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam ký ngày 18 tháng 07 năm 1995. Ngày 20/7/1995 căn cứ Quyết định 941/DK-TCNS thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí biển trực thuộc Công ty PTSC có trụ sở tại thành phố Vũng Tảu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.