TẦM NHÌN & SỨ MỆNH PETROSETCO VŨNG TÀU

 
 
 
 
 
 
 

Xây dựng PETROSETCO Vũng Tàu đến năm 2020 trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ đời sống (Catering)  số 01 trong nước và khu vực. Phát triển dịch vụ khách sạn và cung cấp vật tư thiết bị cho ngành Dầu khí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiên  phong trong công tác chăm lo đời sống 
​đáp ứng và thỏa mãn trên sự mong đợi của khách hàng
.